Jan Paweł II - o powołaniu

„Potrzebny jest dzisiaj Kościół, który umie odpowiedzieć na oczekiwania młodych. Jezus pragnie nawiązać z nimi dialog i wskazać im - za pośrednictwem swego Ciała Kościoła - możliwość dokonania wyboru na całe życie. Jak Jezus dla uczniów z Emaus, tak i Kościół winien dziś stawać się towarzyszem drogi dla młodych, którzy często zmagają się z wątpliwościami, przeciwnościami i sprzecznościami, i głosić im zawsze tak samo zdumiewająco Nowinę o zmartwychwstałym Chrystusie. Oto czego potrzebujemy: Kościoła dla młodych, który umie przemawiać do ich serc, rozgrzać je i pocieszyć, napełnić je radością Ewangelii i mocą Eucharystii; Kościoła umiejącego przyjąć i zaprosić do siebie tych, którzy szukają jakiegoś celu, aby poświęcić mu całe swoje życie; Kościoła, który nie lęka się wiele wymagać bo sam wiele ofiarował; który nie boi się zażądać od młodzieży, by podjęła trud tej szlachetnej i autentycznej przygody, jaką jest ewangeliczne naśladowanie Jezusa.”


prestiz prestiz


Wydarzenia

2016


29-31 stycznia 2016

Provocatio student II - Czerwińsk nad Wisłą

05-07 luty 2016

Rekolekcje powołaniowe - Rumia

15-17 kwietnia 2016

Rekolekcje powołaniowe - Woźniaków

22-24 kwietnia 2016

Provocatio student III - Czerwińsk nad Wisłą

13-15 maja 2016

Provocatio normal III - Czerwińsk nad Wisłą

27-31 maja 2016

Ogólnopolskie rekolekcje dla prenowicjuszy - Częstochowa


prestiz