ProVocatio – duchowa prowokacja 2013

Tworzenie kultury powołaniowej jest jednym z podstawowych zadań duszpasterstwa młodzieżowego. Wspieranie młodych do przyjęcia życia jako dar i jako powołanie wymaga szczególnego zaangażowania w towarzyszenie młodzieży na drodze ich rozwoju osobowego
i duchowego. Aby pomóc w odkrywaniu i przyjmowaniu różnych form służby drugiemu człowiekowi oraz w odważnym podejmowaniu osobistego powołania, salezjanie z Inspektorii Warszawskiej zapoczątkowali w 2010 roku inicjatywę Provocatio.

Provocatio jest wydarzeniem, które każdego roku gromadzi kilkaset osób. Jest konkretną odpowiedzią na apel Przełożonego Generalnego o wspieranie kultury powołaniowej. Podczas spotkań młodzież uczestniczy w formacji duchowej (Eucharystia, spowiedź, konferencje)
i ludzkiej. Różnego rodzaju warsztaty i wykłady prowadzone są przez specjalistów (m.in. księży, dziennikarzy, muzyków, terapeutów).

W dniach 12-14 kwietnia 2013 odbyło się w Czerwińsku nad Wisłą kolejne spotkanie z cyklu Provocatio. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób ze szkół średnich i studentów. Temat spotkania, dotyczący osobistej drogi życia i odkrywania na niej obecności Jezusa Chrystusa oparty był na biblijnej historii uczniów idących do Emaus. Ponadto młodzież wzięła udział w warsztatach nt. budowania relacji, radzenia sobie ze stresem i profilaktyki uzależnień.