Zanim zostanie się salezjaninem trzeba odbyć tzw. nowicjat. Jest to etap szczególny w formacji zakonnej. Trwa on jeden rok i odbywa się w odizolowanym od gwaru miasta Woźniakowie, leżącym niedaleko Kutna. Czas i miejsce mają sprzyjać rozeznawaniu powołania, budowaniu wspólnoty, poznawaniu samego siebie i umacnianiu więzi z Bogiem.

10-12 kwietnia drzwi nowicjatu zostały otwarte dla młodych mężczyzn, którzy pragną zostać salezjanami i pracować w przyszłości z młodzieżą, jak ks. Bosko. Włączenie się w codzienny rytm dnia nowicjuszy, na który się składa, m.in. dużo modlitwy, pracy, rekreacji, nauki, miało pomóc w przyszłym kandydatom umocnić się w podjętej decyzji.

Przyjrzenie się „od środka” życiu w nowicjacie i osobiste rozmowy z nowicjuszami, były cennym doświadczeniem dla uczestników rekolekcji.