Formy realizacji powołania salezjańskiego. 

Powołanie salezjańskie można realizować jako kapłan lub koadiutor, czyli brat zakonny.

Formacja zakonna w Zgromadzeniu Salezjańskim odbywa się w kilku etapach. Jest to czas studiowania, zdobywania kwalifikacji wychowawczych, ale również kształtowania własnego charakteru, poznawania Pana Boga i pogłębiania relacji z Nim. 

W przypadku kandydatów do kapłaństwa formacja początkowa trwa zazwyczaj 9 lat i kończy się święceniami prezbiteratu, a w przypadku koadiutorów 7 lat i jest zwieńczona profesją wieczystą. Etapy formacji są następujące:

  • aspirantat (czas rozeznawania powołania we wspólnocie zakonnej. Nie jest to etap obowiązkowy);
  • prenowicjat (spotkania w ciągu roku w wyznaczonych miejscach i terminach, oraz 2 miesiące w okresie wakacji);
  • nowicjat (trwa rok, kończy się złożeniem ślubów zakonnych; ponadto kandydaci na kapłanów otrzymują sutanny, a koadiutorzy krzyże zakonne);
  • postnowicjat (2-3 lata – studia w seminarium w Lądzie nad Wartą z zakresu filozofii i pedagogiki);
  • asystencja (2 lata – praktyka wychowawcza i duszpasterska podejmowana w jednej ze wspólnot salezjańskich);

    formacja specyficzna:
  • salezjanina kapłana (4 lata – studia teologiczne w seminarium w Krakowie, przygotowanie do profesji wieczystej i święceń prezbiteratu);
  • salezjanina koadiutora (studia i i przygotowanie do profesji wieczystej, studia specjalistyczne)