Prenowicjat 2013 „Chęć bycia salezjaninem wzbudzili we mnie inni salezjanie” - mówi jeden z tegorocznych kandydatów do nowicjatu, który w dniach od 4 lipca do 26 sierpnia odbywał w Sokołowie Podlaskim prenowicjat, czyli pierwszy etap formacji salezjańskiej.

Podobnie jak w ubiegłym roku, przygotowanie do nowicjatu - wspólne dla inspektorii warszawskiej i pilskiej - miało miejsce we wspólnocie zakonnej w Sokołowie. Rozpoczęło je 11 mężczyzn (7 z Polski, 1 z Białorusi i 1 z Rosji), którzy poprzez poznawanie tradycji salezjańskich, naukę, praktyki pobożności, wspólną rekreację i pracę starali się lepiej rozeznać własne powołanie. Pomagali im w tym ks. Piotr Wyszyński i ks. Dariusz Gojko.

Chociaż prenowicjat odbywa się w wakacje, nie jest to czas odpoczynku, ale aktywnej pracy nad sobą, weryfikowania motywacji, budowania relacji we wspólnocie, uczenia się odpowiedzialności. Każdy dzień wypełniony jest wieloma zajęciami, które mają służyć refleksji i umacnianiu wyboru życia zakonnego. Sami prenowicjusze podsumowują ten okres tak:

„Prenowicjat był dla mnie czasem wejścia w siebie, poznaniem bardziej siebie, swoich słabości, możliwości. W tym czasie bardzo pogłębiłem swoją relację z Panem Bogiem. Był to także czas zawiązywania wspólnoty między nami prenowicjuszami”.

„Prenowicjat był dla mnie czasem głębszego spojrzenia na siebie, jaki jestem, jak reaguję naprawdę w różnych sytuacjach. Był nauką życia wspólnotowego i wzajemnej odpowiedzialności za powierzone zadania. Pozwolił mi ten czas bardziej zbliżyć się do Boga”.

„Mogłoby się wydawać, że prenowicjat to czas stracony, bo wakacje, itd., i powiem szczerze, że miałem takie myśli, ale dziś mogę wyraźnie stwierdzić, że to piękny okres, w którym człowiek pogłębia swoje relacje z Bogiem, zostawia przeszłość i zaczyna nowe życie pełne wyrzeczeń, gotowości, ofiarności i służby Bogu”.

„Poprzez rozeznawanie swojego powołania prenowicjat dał mi również odpowiedź na to, kim chcę być w przyszłości. A chcę być salezjaninem”.

Prenowicjat zakończył się udziałem w XX Campo Bosco, w Czerwińsku nad Wisłą. To ogólnopolskie spotkanie młodych, które każdego roku odbywa się w przedostatni weekend sierpnia, skupiło w tym roku prawie pół tysiąca osób. Dla prenowicjuszy, którzy aktywnie włączyli się w program tego spotkania był to przedsmak przyszłej pracy duszpasterskiej, ale także okazja do dzielenia się swoim powołaniem z rówieśnikami.